Mae hyfforddiant MT yng Nghymru yn cael adborth rhagorol rheolaidd yn yr arolygon hyfforddai blynyddol Cyngor Meddygol Cyffredinol ynglŷn â hollol fodlondeb gyda hyffordiant ac ansawdd uchel o oruwchwyliaeth glinigol ac addysgol.

Fel rhan o’r ymgyrch recriwtiad Llywodraeth Cymru ddiweddar Dyma Gymru – HyfforddiGweithioByw bydd meddygon sy’n hyfforddi yng Nghymru’n gallu dewis o ddwsinau o raglenni hyfforddiant arbenigedd hyblyg a rhagorol, ac yn cael cymorth cyfredol ardderchog. Meddygon sy’n dechrau hyfforddiant MT yng Nghymru ym 2017:

  • Bydd Llywodraeth Cymru’n talu ffioedd arholiad cyntaf Prawf Gwybodaeth Cymhwysol ac Asesiad Sgiliau Clinigol.
  • Mewn rhai o ardaloedd, bydd ysgogiad £20,000.

Cynllun Sefydliad ac Atgyfnerth

Mae’r cynllun hwn ar gyfer Meddygon Teulu amodol. Y mae dwy rhan yn y cynllun:

  • Sefydliad ar gyfer Meddygon Teulu nad ydynt erioed wedi gweithio ym Meddygaeth Teulu yn y Deyrnas Unedig.
  • Atgyfnerth ar gyfer Meddygon Teulu sy wedi amodi yn y Deyrnas Unedig ond nad ydynt wedi gweithio yn y Deyrnas Unedig yn ystod y ddwy flynedd flaenorol

Gweld mwy

There are currently no events.

There is currently no news.

Back to top